Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου...

Στο Αγρίνιο, 29 Σεπτεμβρίου 2010 και ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος», επί της οδού Μακρή 32, συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου ε.ε., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

«Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Μετά από διαλογική συζήτηση και την διεξαγωγή ψηφοφορίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Γκιάφης του Αναστασίου

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Αγγελής του Γεωργίου

Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Ασπρογιάννης του Βασιλείου

Ταμίας: Νικόλαος Βάτσιος του Χαραλάμπους

Μέλος: Παναγιώτης Βίγλας του Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: