Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ἀρχαιρεσίες

Τήν Κυριακή 12 Ὀκτωβρίου 2014 στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Αγρινίου διεξήχθησαν μέ ἐπιτυχία μέσα σέ κλίμα ὁμόνοιας καί σύμπνοιας οἱ ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη νέου διοικητικοῦ συμβουλίου γιά τή διετία 2014-2016, σύμφωνα μέ τό καταστατικό τοῦ συλλόγου μας.
Στήν ἀρχή ἔγινε ἐνημέρωση καί απολογισμός πεπραγμένων ἀπό τό ἀπερχόμενο δ.σ.  Ἀκολούθως ἐξελέγη ἐφορευτική ἐπιτροπή ἀπό τούς συναδέλφους Θωμᾶ Μωραϊτη, Δημήτριο Γκορόγια και Σωτήριο Ξυγκᾶ.  Γιά τό νέο διοικητικό συμβούλιο ὑπῆρξαν υποψηφιότητες ἀπό τούς: Ἀνδρέα Ἀγγελῆ,  Γεώργιο Γαρουφαλῆ,  Λεωνίδα Γαρουφαλῆ,  Χρῆστο Ζήση,  Ἰωάννη Πανιπέρη καί Χρῆστο Τόλια.
Ἐξελέγησαν ὡς τακτικά μέλη οἱ: Ἀγγελῆς, Γαρουφαλῆς Γεώργιος & Λεωνίδας, Ζήσης, Τόλιας.  Ἀναπληρωματικό μέλος ὁ Ἰωάννης Πανιπέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: