Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

εὐχαριστήριο ὑπό κ. Ἁγνῆς Δασκαλάκη - Πρεβεζιάνου

Ἀπό τήν κ. Ἁγνή Δασκαλάκη - Πρεβεζιάνου, φιλόλογο, σύζυγο τοῦ ἀειμνήστου μουσικο-διδασκάλου καί χοράρχου Γερασίμου Πρεβεζιάνου λάβαμε τό κάτωθι "εὐχαριστήριο", τό ὁποῖο μέ χαρά δημοσιεύουμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: