Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Αθαν. Παναγιωτίδης στο Αγρίνιο

Τίς προάλλες σέ συζήτηση πού εἴχαμε, ὁ κυρ-Γιάννης Κωνσταντόπουλος, παλαιός φιλόμουσος ἐδῶ στό Ἀγρίνιο, ἀνέφερε ὅτι ὁ Παναγιωτίδης ἔψαλλε τό 1966 στό Ἀγρίνιο. Μάλιστα, τό πρωί τῆς Κυριακῆς τότε ἀνέλαβε τό δεξί ἀναλόγιο στόν Ἅγιο Γεώργιο Ἀγρινίου. Προσῆλθαν πολλοί καί ἠχογραφοῦσαν. Ὅμως, ὁ δάσκαλος δέν ἔμεινε εὐχαριστημένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα, γι' αὐτό (τό ἀπόγευμα;) πῆγαν ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι στό ὠδεῖο πού διατηροῦσε τότε ὁ Χαρίλαος Παπαποστόλου, ἀείμνηστος πρωτοψάλτης τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου. Ἐκεῖ λοιπόν ἔγινε ἡ ἐν λόγῳ ἠχογράφηση καί γενικῶς ὁ Παναγιωτίδης εἶχε πολύ ὄρεξη. Τό ὠδεῖο ἦταν σέ κεντρικό σημεῖο τοῦ Ἀγρινίου, πάνω ἀπό τόν φοῦρνο τοῦ Παππᾶ [ὑπάρχει καί σήμερα ὁ φοῦρνος].

Δεν υπάρχουν σχόλια: