Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

λειτουργικά α΄ ήχου, Σπυρίδωνος Υφαντή
Ἡ παροῦσα ἑβδομάδα ἀνήκει στόν πρῶτο ἦχο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀναρτοῦμε λειτουργικά, τά ὁποῖα ἐμελοποίησε ὁ ἄρχων ὑμνωδός τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Σπῦρος Ὑφαντῆς, ὅταν διακονοῦσε τήν ψαλτική τέχνη στήν περιοχή μας, ἀφήνοντας ἀγαθότατες ἀναμνήσεις σέ συναδέλφους καί μαθητές. Τά χειρόγραφα μᾶς ἐδόθησαν ἀπό τον ἱεροψάλτη Δοκιμίου και δάσκαλο κ. Δημήτριο Γκορόγια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: