Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

θερινή εκδήλωση σχολής Αγρινίου
ἡ σχολή ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς «Δαυίδ ὁ ψαλμωδός»
τῆς ἱερᾶς μητροπόλεώς μας στό Ἀγρίνιο μᾶς καλεῖ στήν
καθιερωμένη ἐκδήλωση λήξης τῶν μαθημάτων της, ὅπου
παρουσιάζεται ἡ πρόοδος τῶν μαθητῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: