Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ἀγαπήσω Σε..., μέλος ἀρχαῖο, ψάλλει ὁ κυρ-Χρῆστος Σερέτης


Στό παραπάνω βίντεο ὁ συμπατριώτης μας καλλίφωνος πρωτοψάλτης κυρ-Χρῆστος Σερέτης ψάλλει τό ἀργό "Ἀγαπήσω Σε Κύριε..." σέ ἦχο δεύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: