Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

πανήγυρις Βλοχού

Με περισσή λαμπρότητα και ευλάβεια εορτάσθηκε η απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο πανηγυρίζον ανδρώο μοναστήρι του Βλοχού.  Συμμετείχαν αρκετοί ιεροψάλτες. 

Ως ενθύμιο καταγράφουμε τα ψαλθέντα μέλη:
  • στον εσπερινό: ανοιξαντάρια Φωκαέως (κατ' ερμηνεία Στανίτσα-Παϊκοπούλου), Κεκραγαρια-στιχολογια Ιωάννου, Αναστασιμα 4 Στιχηρα (σύντομα) Ταλιαδώρου, προσομοια Κοιμήσεως 3 εις 6 αργά εκ στήθους, Δόξα...Και νυν... Θεαρχίω νεύματι... (Πριγγου), απόστιχα αναστάσιμα (σύντομα) Ταλιαδωρου, Δόξα...Και νυν... της Κοιμήσεως (Πρίγγου).
  • στον όρθρο: Πάσα πνοή - Αινείτε... Ταλιαδώρου, Τον δεσπότην... βαρέως, Στανίτσα, στιχολογια εκ στήθους, αναστασιμα 4 στιχηρα σύντομα Ταλιαδώρου, Τῇ ἀθανάτῳ σου... (Πρίγγου), δοξολογία πλ. Β αργή Βιολάκη.
  • στη θεία λειτουργία: Δυναμις Αβαγιανού, Χερουβικο Πρίγγου ήχος γ΄, λειτουργικά Νικολαΐδη, Αἱ γενεαί...Νενίκηνται... (Παϊκοπούλου), κοινωνικά δύο_Ποτήριον... άγια (Πέτρου Λαμπαδαρίου) και Αινείτε... γ΄ ήχου Νικολαΐδη.
  • στη διανομή του αντιδώρου: καλοφωνικος ειρμός Μη της φθοράς... Βαρύς, Δημοσθ. Παϊκοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: