Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

έκτο μουσικολογικό συνέδριο

Ὁλοκληρώθηκε χθές μέ ἐπιτυχία τό ἕκτο μουσικολογικό & ψαλτικό συνέδριο πού συνεκάλεσε τό ἵδρυμα βυζαντινῆς μουσικολογίας τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό γενικό θέμα ἦταν "Οἱ τρεῖς διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ νέα μέθοδος σημειογραφίας. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15–2015". 
Ἐκφράζουμε τή χαρά μας, διότι μεταξύ τῶν εἰσηγητῶν ἦταν καί δύο συμπατριῶτες μας, λίαν κατηρτισμένοι. Ὁ Κωνσταντῖνος Σιάχος ἐκ Θέρμου ἀνέπτυξε τό θέμα "χειρόγραφοι κώδικες τῆς νέας μεθόδου στὴ Μεσσηνία", ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος Λανάρας ἐξ Ἀγρινίου ἀσχολήθηκε μέ τό μέγα ἴσον τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη στὴ νέα μέθοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: