Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

τετράστιχο του Κώστα Κορακοβούνη

Κι όσοι δεν ξέρουν νότας μουσικάς,
ας πουν δεήσεις μυστικάς
στον ήχο που 'πε ο ληστής το "μνήσθητί μου"
στον ήχο της καρδιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: