Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

αφιέρωμα στον μητροπολίτη μας

ὁ εὐλαβέστατος καί μουσικολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος Ντανᾶς δημοσίευσε στό τεῦχος 2089 τῆς ἐφημερίδας "ὀρθόδοξος τύπος" ἕνα ἄρθρο γιά τήν ἐπέτειο τῆς δεκαετίας τοῦ μητροπολίτου μας κ. Κοσμᾶ (2005-2015).  Προσυπογράφουμε τά γραφέντα, ἐκζητοῦμε τήν εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου μας καί ἀναρτοῦμε τό κείμενο στό blog μας γιά εὐρύτερη ἐνημέρωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: