Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Ὅπου ἐπισκιάσει...

Στό παρακάτω βίντεο μπορεῖτε νά ἀκούσετε τήν ὑπέροχη ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Πρίγγου στό δοξαστικό τῶν αἴνων τῆς ἑορτῆς τῶν Ταξιαρχῶν: Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε... Τό μέλος εἶναι τοῦ ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: