Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ὡς εἶδεν Ἡσαΐας συμβολικῶς...

Πέρυσι, 7 Φεβρουαρίου 2015, ἡ χορωδία τοῦ συλλόγου μας ὑπό τήν χοραρχία τοῦ συναδέλφου Ἀνδρέα Ἀγγελῆ ἔψαλλε ὕμνους Ὑπαπαντῆς καί Τριῳδίου σέ ἐκδήλωση στόν ἱερό ναό ἀποστόλου Παύλου Μεγάλης Χώρας.  Μεταξύ ἄλλων, ἀπέδωσε τόν εἱρμό τῆς πέμπτης ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς σέ ἀργό μέλος, ληφθέν ἀπό τό εἱρμολόγιο τοῦ Ἀστερίου Δεβρελῆ.
Παραθέτουμε τό μουσικό κείμενο, καθῶς καί τό σχετικό βίντεο. Ἀξίζει νά παρακολουθήσει κανείς καί τά θεολογικότατα σχόλια τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου π. Βασιλείου Μπρέσιακα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: