Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

η μουσική διώχνει τη μελαγχολία

[λόγος τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ὅπως ἀκριβῶς περιέχεται στό βιβλίο "ὄρθρου διαμάντια" τοῦ ὀδοντιάτρου καί ἱεροψάλτου Κωνσταντίνου Κορακοβούνη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: