Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Ἐπί τῶν ποταμῶν... (ἄλλη ἐκδοχή)

Τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει τίς Κυριακές τῶν Ἀπόκρεω καί Τυρινῆς νά ψάλλεται ὁ πολυέλεος "ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος...". Συνηθίζουμε οἱ ἱεροψάλτες νά ἀποδίδουμε τό μάθημα ἀπό τή σύνθεση τοῦ Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος στῖχος κατεβαίνει στό κάτω ΓΑ. 
Γιά νά ἀποφύγουμε αὐτό το χαμηλό σημεῖο, παραθέτουμε τόν ἐν λόγῳ στῖχο σέ μέλος Γρηγορίου πρωτοψάλτου, ὁ ὁποῖος στήν ἐπίμαχη θέση "καί ἐκλαύσαμεν..." κατεβαίνει μέχρι τό (ἐναρμόνιο) ΖΩ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: