Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Γεώργιος Πολίτης

Χριστός ἀνέστη!
Μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά ἑορτάζεται σήμερα καί ἡ μνήμη τοῦ τροπαιοφόρου Ἁγίου Γεωργίου. Πολλοί συνάδελφοι ἱεροψάλτες φέρουν τό συγκεκριμένο ὄνομα, πρός τούς ὁποίους ἐγκαρδίως εὐχόμαστε νά ἔχουν πλούσια τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου στή ζωή τους.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀναρτοῦμε κάποια βίντεο τοῦ 1994, ὅπως τά ἁλιεύσαμε στό διαδίκτυο. Ψάλλει στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Ποταμούλας ὁ ἐκλεκτός δάσκαλος Γεώργιος Πολίτης, ὁ ὁποῖος (τό γέ νῦν ἔχων) διακονεῖ τό ἀριστερό ἀναλόγιο τοῦ ἁγίου Θωμᾶ Ἀγρινίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: