Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

δοξολογία Αθ. Πέττα σε πλάγιο τέταρτο

Στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας ψάλλουμε σε ήχο πλάγιο του τετάρτου το δοξαστικό των αίνων "παρέλαβεν ο Χριστός...". Οπότε (κατά το τυπικό) οφείλουμε να συνεχίσουμε ομόηχα και τη δοξολογία.
Παρουσιάζουμε λοιπόν μία ωραία (έντεχνη) δοξολογία του δασκάλου Αθανασίου Πέττα, η οποία κινείται σε όλη την κλίμακα του ήχου, μάλιστα συχνά και στην επταφωνία (άνω ΝΗ). Δεν υπάρχουν σχόλια: