Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

επιστολή σεβασμιωτάτου

(Το παρόν δ.σ. του συλλόγου μας, όταν εξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2016, επικοινώνησε δι' επιστολής με τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας, εξαιτώντας την ευλογία του για την διακονία στο χώρο των αναλογίων. Επίσης, ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή του και ψάλαμε χορωδιακῶς κατά τον αγιασμό του αντιαιρετικού συνεδρίου την Δευτέρα 31-10-2016. Ο επίσκοπός μας λοιπόν πριν λίγες μέρες μάς απέστειλε την κάτωθι ἰδιόγραφη επιστολή.)

+ ὁ μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

πρός: σύλλογον ἱεροψαλτῶν Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας μέ ἕδρα τό Ἀγρίνιο "Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος"

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί συνεργάτες ἐν Κυρίῳ, μέ πατρική ἀγάπη σᾶς γράφω αὐτή τήν ἐπιστολή ἀφ' ἑνός γιά νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ἐκλογή σας ὡς μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἀγρινίου, ἀφ' ἑτέρου νά σᾶς εὐχαριστήσω καί συγχαρῶ γιά τήν ἄψογη καί ἱεροπρεπῆ συμμετοχή σας στόν ἁγιασμό καί τό δεῖπνο τῆς "συνδιασκέψεως ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας" τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία φιλοξενήσαμε στό Ἀγρίνιο.
Εὔχομαι νά σᾶς χαριτώνῃ ὁ Κύριος, νά σᾶς ἁγιάζῃ γιά νά δίδετε πάντοτε τήν μαρτυρία τοῦ πιστοῦ, τοῦ ταπεινοῦ, τοῦ ἁγιασμένου ἱεροψάλτου, πρός δόξα τοῦ Κυρίου μας καί διαφύλαξη τῆς γνησίας βυζαντινῆς Παραδόσεως.

Μέ πατρική ἀγάπη  + ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: