Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

έκδοση βιβλίου στο Μεσολόγγι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο γνωστός πρωτοψάλτης και μουσικολόγος Θεόδωρος Ακρίδας, προτίθεται να εκδώσει και τον Β’ τόμο του μελοποιητικού έργου του, τη Θεία λειτουργία.
Το βιβλίο θα αποτελείται από 220 περίπου σελίδες καλοδεμένες και με ενισχυμένο εξώφυλλο βελβέτ και τα περιεχόμενά του είναι: Κύριε ελέησον, Τυπικά, Αντίφωνα, Κοντάκια, Τρισάγια, Όσοι εις Χριστόν, Τον Σταυρόν σου, με τα σχετικά δύναμις, προ και μετά του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, Χερουβικά κατ’ ήχον, Του δείπνου σου, Σιγησάτω πάσα σαρξ, Λειτουργικά – Άξιον εστίν κατ’ ήχον, τα της Θ. Λ. Μ. Βασιλείου, Επί σοι χαίρει, η Θ’ ωδή των εορτών του ενιαυτού, Κύριε ελέησον τριπλά, προ του Κοινωνικού, Κοινωνικά Κυριακών κατ’ ήχον, εορτών του ενιαυτού, ύμνοι απολύσεως, ο ΡΜΒ’ ψαλμός και καλοφωνικοί ειρμοί με κρατήματα.
Όλα τα μέλη (πλην ελαχίστων) είναι δημιουργήματα του εκδότου.
Ο Θ. Ακρίδας προσηλωμένος στα παραδεδομένα, δημιουργεί μέλη με κλασικές γραμμές, αυστηρώς εκκλησιαστικό ύφος, και άψογη ορθογραφία. Όλα τα μαθήματά του εμπεριέχουν το κάλλος και τη μεγαλοπρέπεια της αρχαίας απλότητας, την προσευχητική κατάνυξη και είναι παρά πάντων προσιτά και ευανάγνωστα.
Το έργο προλογίζει ο μουσικολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Αθανάσιος Σιαμάκης.
Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης οικονομικής κατάστασης, το έργο θα διατίθεται μόνον 20€ ο τόμος συν 2€ η δαπάνη αποστολής. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και εφόσον βρεθούν ενδιαφερόμενοι να προεγγραφούν και να προκαταβάλλουν το αντίτιμο για την πραγματοποίησή της.
Πληροφορίες:
Θεόδωρος Ακρίδας
Αιτωλικού 101
30200 Μεσολόγγι
Τηλ. 26310-28383
Τηλ. FAX 26310-24742

Δεν υπάρχουν σχόλια: