Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ἔκδοση τυπικοῦ 2017

Καλή χρονιά σέ ὅλους τούς ἱεροψάλτες, ἀλλά καί ὅσους ἀγαποῦν τή μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας!
Ἐνημερώνουμε ὅτι καί φέτος (2017) ἐξεδόθη τό βοήθημα τυπικοῦ, βασισμένο στά πρότυπα πού ἄφησε ὁ ἀείμνηστος συντοπίτης μας Ἀπόστολος Παπαχρῆστος, μουσικοδιδάσκαλος καί θεολόγος. Ἡ ἐπιμέλεια τῶν κειμένων ἀνήκει στή μοναχή Θεφάνη (τῆς ἱερᾶς μονῆς Παντοκράτορος Ἀγγελοκάστρου), ἡ ὁποία συμβουλεύεται περί τά δέκα [10] παλαιά τυπικά γιά νά προκύψει τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα. 
Ὅπως παρατηρήσαμε, κατεβλήθη σοβαρή προσπάθεια ὥστε ἡ ἔκδοση νά βελτιώνεται σύν τῷ χρόνῳ. Πολλές οἱ ὑποσημειώσεις, διευκρινήσεις. Πλέον εἰσάγονται διπλά ἀναγνώσματα γιά ἀποστόλους κι εὐαγγέλια μερικές ἰδιαίτερες μέρες, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί στό Ἅγιον Ὄρος. Πολύ χρήσιμο ἀκόμα ὅτι οἱ στίχοι τοῦ ἀλληλουαρίου περιλαμβάνονται πλήρεις. 
Προλογικά ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ ἐπισημάνσεις περί τῆς ἀκολουθίας τοῦ καιροῦ τή διακαινήσιμο ἑβδομάδα, περί τῶν στίχων τοῦ συναξαρίου στόν ὄρθρο, περί τοῦ ὑψώματος στά ὀνομαστήρια. Στό τέλος δημοσιεύεται πλήρης πίνακας μέ τυπικά καί μακαρισμούς ὅλου τοῦ ἔτους, ἀπολυτίκια συνήθη τῶν διαφόρων ἁγίων, θεοτοκία κατ' ἦχον, καθώς ἐπίσης καί συγχαρητήριες ἐπιστολές ἀρχιερέων γιά τήν περυσινή ἔκδοση.
Ἡ τυπική διάταξη τοῦ 2017 κυκλοφορεῖ ἀπό τόν νεοπαγή σύνδεσμο Μελωδό γιά τή διάδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως μέ προστάτη τόν ἅγιο Ρωμανό τόν μελωδό, ποιητή καί ὑμνογράφο. Τή γενική εὐθύνη ἔχει ὁ ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Καντάνης. 
Παραγγελίες στήν Τ.Θ. 41, Ἀγρίνιο, Τ.Κ. 30100, τηλέφωνο 2641305123, fax 2641093407, e-mail panastasiosk@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: