Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

η Β.Χ.Α. και ο Άγιος Κάλλιστος

Άριστες εντυπώσεις άφησε, για άλλη μια φορά, η "βυζαντινή χορωδία Αγρινίου" υπό την χοραρχία του καθηγητού Ανδρέα Λανάρα το βράδυ του Σαββάτου 28-1-2017, όταν έψαλλε ύμνους της ακολουθίας του Αγίου Καλλίστου Β΄, του Καταφυγιώτου στην διημερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μονή Μυρτιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου και τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου. Η απόδοση των μαθημάτων, τα επιμελημένα απηχήματα και ισοκρατήματα, το όλο δέσιμο μαρτυρούν μια σοβαρή κι επίπονη μουσική εργασία. Ιδιαιτέρως πρέπει να εξάρουμε τη συμβολή του Κων/νου Μπαλατσιά, ο οποίος έχει (εν πολλοίς) την φροντίδα των μουσικών κειμένων κι επιπλέον τα γράφει σε ηλεκτρονική μορφή.


Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω ακολουθία είναι ποίημα του γνωστού υμνογράφου Χαραλάμπη Μπούσια, ενώ πλήρη μουσική φυλλάδα έχει συγκροτήσει ο γνωστός πρωτοψάλτης των Αθηνών Κων/νος Ζόππας, εγκάρδιος φίλος του Γεωργίου Σαγώνα (προέδρου του εκπολιτιστικού ομίλου Θέρμου και ιεροψάλτου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: