Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

περί του ασματικού της δοξολογίας "άγια"

"Εἶτα γίνεται ἡ ἔξοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Βορείου Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, προπορευομένων λαμπαδούχων καί ἑξαπτερύγων, ἑπομένων δέ τῶν χορῶν, οἵτινες ψάλλουσι τό Ἀσματικόν... Σημειωτέον ὅτι κακῶς ποιοῦσί τινες τῶν ψαλτῶν ψάλλοντες τό Ἀσματικόν ἄνευ βιβλίου καί ἀσυνάρτητα συνεπῶς φθεγγόμενοι, ὅλως δέ ἄσχετα πρός μελῳδίαν, ἐμβατηρίῳ ἁρμόζουσαν, οἵαν ὁ Διδάσκαλος Γεώργιος ὁ Κρής συνέθεσεν".

Ἐμμ Φαρλέκα, Τριώδιον, Ἀθήνα 1931, σελ. 223.

Δεν υπάρχουν σχόλια: