Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

συμβουλή π. Αμφιλοχίου Μακρή

Μή τρέχετε στά ψαλτήρια καί στούς ὕμνους, πολύ μέ λυπεῖ αὐτό τό πρᾶγμα. Πιό σιγά ψάλλετε, γιά νά συμμετέχει ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά σας σέ ὅ,τι λέτε. Ἐγώ θά ἤθελα νά κλαῖτε, ὅταν ψάλλετε, ἀλλά αὐτό γιά σᾶς... Νά δῶ πότε θά μάθετε νά κλαῖτε. Οἱ παλαιοί μοναχοί κρατοῦσαν πάντοτε μαντήλια στίς ἀκολουθίες.


ἱερομόναχος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς [1890 - 1970]

Δεν υπάρχουν σχόλια: