Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

επικήδειος στον Ιωάννη Μπελέκο

Αύριο, 29 Ιουλίου 2017 στον κοιμητηριακό ναό του Ευηνοχωρίου θα τελεσθεί το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του λίαν κατηρτισμένου συναδέλφου ιεροψάλτου Ιωάννου Μπελέκου.  Με την ευκαιρία αυτή δημοσιεύουμε κατωτέρω την σύντομη προσλαλιά που απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του συλλόγου μας Δημήτριος Παπακαμμένος κατά την εξόδιο ακολουθία.

ἅγιε πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,
τόν κυρ-Γιάννη Μπελέκο λίγο τόν ἐγνώριζα προσωπικά, κυρίως ἀπό τή συναναστροφή μας στό ἀναλόγιο κατά τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Αγρινίου. Ὅμως πολύ τόν ἐκτίμησα μέσα ἀπό τά βιβλία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς πού ὁ ἴδιος εἶχε μελοποιήσει καί ἐκδώσει. Αὐτό καταδεικνύει τήν ἀγάπη του γιά τήν ψαλτική τέχνη, τήν ὁποία τόσο πιστά ὑπηρέτησε ἀπό μικρῆς ἡλικίας σέ πολλά μέρη καί πολλούς ναούς. Στόν Ἅγιο Δημήτριο Ἀγρινίου ἐπί μία ἑπταετία συνεργάστηκε μέ τούς συναδέλφους, αφήνοντας τίς καλύτερες ἐντυπώσεις γιά τόν χαρακτήρα του καί τίς ἱκανότητές του στό ἱερό ἀναλόγιο. Ἦταν προσιτός ἀκόμη καί ἀπό μικρούς μαθητάς τῆς σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς (τούς ὁποίους ὑπεραγαποῦσε), οἱ ὁποίοι ἀναζητοῦσαν τά βιβλία του, παρέχοντάς τα πάντοτε δωρεάν. Ἡ κορύφωση δέ τῆς ἀγάπης του γιά τήν μουσική τῆς λατρείας μας ἦταν ὅτι κατέβαλε ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια καί προσπάθησε ὥστε σέ ἡλικία 70 ἐτῶν περίπου ἔμαθε νά γράφει τήν βυζαντινή παρασημαντική σέ ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή (μέσα ἀπό εἰδικό πρόγραμμα), πράγμα πολύ δύσκολο γιά τήν ἡλικία του.
Ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν Ἀγρινίου "Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος" δεόμεθα καί παρακαλοῦμε τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ὅπως τάξει τήν ψυχή τοῦ ἀδελφοῦ Ἰωάννου μετά δικαίων καί ἀγγελικῶν χορῶν, νά συνεχίσῃ στούς οὐρανούς τήν τέχνη τῶν ἀγγέλων πού τόσο ἀγάπησε σ' αὐτή τήν ἐπίγεια ζωή του. Στούς οἰκείους του δέ νά ἐκφράσουμε τά συλλυπητήριά μας εὐχόμενοι τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν καί καλήν ἀνάμνησιν.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ Ἰωάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: