Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

οι αφανείς διάκονοι των αναλογίων

Οἱ ἀφανεῖς διάκονοι τῆς ψαλτικῆς

    Εἶναι ἀφανεῖς, ἔχουν μεγάλη πίστη στὸν Θεό, ζῆλο γιὰ τὸ διακόνημα τοῦ ψάλτου, ἐλέγχονται πάντοτε πρόθυμοι, διακονοῦν ποικιλοτρόπως στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας χωρὶς ἀνταλλάγματα∙ καὶ βεβαίως ὁμιλῶ γιὰ τοὺς ψάλτες ἐκείνους τοὺς πρακτικούς, τοὺς βοηθοὺς τοὺς καλούς, ποὺ στέκονται μὲ προσήλωση «ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας» στὰ ψαλτικὰ στασίδια, δομέστικοι πρῶτοι καὶ δεύτεροι καὶ παραδομέστικοι τῶν κυρίων ψαλτῶν, ἕτοιμοι νὰ ψάλουν, νὰ ἰσοκρατήσουν, νὰ ἀναγνώσουν, καὶ νὰ σιωπήσουν εὐχαρίστως ἂν τοὺς ζητηθεῖ.

    Πάντοτε στὸ πλευρὸ τοῦ πρωτοψάλτου καὶ τοῦ λαμπαδαρίου, δὲν προβληματίζονται ἀκόμη καὶ ὅταν χρειασθεῖ νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ τὴν θέση τους, παραχωρώντας την σὲ κάποιον φιλοξενούμενο τοῦ κυρίου ψάλτου.

    Καὶ ποὺ κάποιες φορὲς (ὄχι λίγες) «βγάζουν» μόνοι τους ἀκολουθίες καθημερινές, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἀγαποῦν ἀληθινὰ τὴν ψαλτική, τὴν Ἐκκλησία, τοὺς ἁγίους, τὸν Θεό.

    Εἶναι «ὁ κὺρ Νῖκος», «ὁ κὺρ Φώτης», «ὁ κὺρ Θανάσης» καὶ «ὁ κὺρ Βαγγέλης»: σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀφανεῖς ψάλτες, ποὺ διδάσκουν ἦθος μὲ τὴν ἁγνὴ πίστη καὶ τὸ παράδειγμά τους, ποὺ δὲν ξέρουν «μουσικὰ» ἀλλὰ ἡ βοήθειά τους εἶναι πολύτιμη στὴν λατρευτικὴ ψαλτικὴ πράξη, στοὺς βοηθοὺς-ψάλτες αὐτοὺς πιστεύω πὼς ἀξίζουν εὐχαριστήρια συνάμα καὶ συγχαρητήρια… 


τοῦ Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, ἀπό ἐδῶ


Δεν υπάρχουν σχόλια: