Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

δι' ἡμᾶς ἐγεννήθη


Δεν υπάρχουν σχόλια: