Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

κοινωνικό <αινείτε...>, βαρέως ήχου, Βασιλείου Νικολαΐδη

Ο δραστήριος σύλλογος ιεροψαλτών Χαλκιδικής πραγματοποιεί μιά εξαιρετικής σημασίας εργασία, δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του αξιόλογα μουσικά έργα, κυρίως συνθετών από την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί λάβαμε το κάτωθι σημειούμενο κοινωνικό του Βασιλείου Νικολαΐδη, άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τονισμένο σε ήχο βαρύ διατονικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: