Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Θέρμο

Από τον καλό φίλο και ιεροψάλτη Γεώργιο Σαγώνα μάς εστάλη η κάτωθι πρόσκληση:Δεν υπάρχουν σχόλια: