Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ερμηνεία τερερέμ (5)Ας αναλύσουμε τώρα το καθένα ξεχωριστά:

Α. Σημείον της Αγίας Τριάδος.

Το γράμμα τα κατά τους κανόνες της αριθμητικής, σημαίνει τρεις(3) εκατοντάδες. Καθώς μέσα σ’ αυτό το μοναχικό γράμμα-στοιχείο τα περικλείονται τρεις αριθμοί, (η εκατοντάδα, οι δυο εκατοντάδες και οι τρεις εκατοντάδες), κατά τον ίδιο τρόπο και στην Αγία Τριάδα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Θεότητος: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία όμως πρόσωπα έχουν μια φύση, αποτελούν την μία Θεότητα, που διακρίνεται σε τρία πρόσωπα-υποστάσεις, όπως συμβαίνει με το τ που είναι ένα γράμμα, αλλά περιέχει τρείς εκατοντάδες οι οποίες υπάρχουν και χωριστά η κάθε μία, αλλά και οι τρεις είναι ενωμένες σε έναν αριθμό. Και τρείς αυτοί αριθμοί είναι κατά πάντα τέλειοι, γιατί ο καθένας έχει δέκα δεκάδες. Αυτό σημαίνει την τελειότητα και των τριών προσώπων της Θεότητος. Τέλειος ο Θεός-Πατέρας, τέλειος ο Θεός-Υιός, τέλειος Θεός το Πανάγιον Πνεύμα.
·                    Το άλλο γράμμα-στοιχείο του τερερέ, το ρ, σημαίνει τον Θεό και Πατέρα, ως ρίζα και πηγή της Θεότητος, δηλαδή γεννήτορα του Υιού και εκπορευτή του Αγίου Πνεύματος.
·                    Τα άλλα δύο γράμματα-στοιχεία τα ε ε ψιλά, σημαίνουν την ένωση των τριών προσώπων της μακαρίας Τριάδος, δηλαδή την ένωση του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τον Θεό-Πατέρα. Γιατί όπως το ρ όταν ενώνεται με τα δύο ε ε, τότε δημιουργείται το μουσικό μέλος, έτσι και τα θεία πρόσωπα, όταν ενώνονται σε μια Θεότητα, τότε διακυβερνούν ολόκληρη την κτίση. Αυτό φανερώνει ότι: ο Θεός-Πατήρ «εννοεί», ο Υιός «ποεί» και το Άγιο Πνεύμα «τελειοί» την κτίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: