Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγρινίου «Στέλιος Τσιτσιμελής» και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος» με έδρα την πόλη του Αγρινίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου της πόλεως του Αγρινίου, σας προσκαλούν στη "Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών» την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Συμμετέχουν:
- Ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής «Το ενδόφωνον» υπό την διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνος Υφαντή, Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας & Πρωτοψάλτου.
- Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» υπό την διεύθυνση του κ. Κων/νου Αγγελίδη, Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης.
- Χορός ψαλλόντων του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτωλ/νίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος» υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Μουσελίμη, Καθηγητού Φυσικών Επιστημών και Βυζαντινής Μουσικής και Προέδρου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτωλ/νίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Χορηγοί επικοινωνίας: Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 FM, Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ» 106,3 FM και ο "Αχελώος TV".

Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Αναστάσεως ημέρα...!

"Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν." (Απόσπασμα από τον Κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου). Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας "Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος" με έδρα την πόλη του Αγρινίου σας εύχεται
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιoς του Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμά.

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΚΟΣΜΑΣ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν…»(Μάρκ. ιστ, 6).

Εἶχε ἀρχίσει ἡ Τρίτη ἡμέρα ἀπό τήν ὥραν κατά τήν ὁποίαν «κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τό πνεῦμα» (Ματθ. κζ, 50) ἐπάνω στό Σταυρό ὁ Κύριος.
Εἶχε παρέλθει τό Σάββατο κατά τό ὁποῖο ἑώρταζαν οἱ Ἑβραῖοι τό Ἰουδαϊκό τους Πάσχα.
Σάββατο καί Ἰουδαϊκό Πάσχα πέρασαν ὁριστικά στό παρελθόν καί τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων τῆς Κυριακῆς, ἔγινε τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων, ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστός μας ἀνέστη ὡς Θεός παντοδύναμος. Ἀνέστη ὅπως θέλησε. Ἀνέστη διότι «οὐκ ἦν δυνατόν κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς», ὅπως διακηρύσσει ὁ Ἀπ. Πέτρος (Πράξ. β, 24).
Συνέτριψε τό κράτος τοῦ διαβόλου καί ἀνέστη. Ἀνέστη καί νίκησε τόν προαιώνιο ἐχθρό, τό θάνατο, «νεκρός, πλέον, οὐδείς ἐν τῷ μνήματι».
Ἐνίκησε τήν ἁμαρτία καί ἄνοιξε τήν πύλη τοῦ Παραδείσου, γιά τόν πεπτωκότα καί ἐξορισθέντα ἄνθρωπο.
Ὁ Χριστός, συνέτριψε πλέον τήν «κεφαλήν τοῦ ὄφεως» (Γεν. γ, 15) καί ἔδωκεν «ἐξουσίαν τοῖς πιστεύουσιν εἰς Αὐτόν, τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ἰω. α, 12).
Αὐτό τό μοναδικό γεγονός, τό ἀνεπανάληπτο θαῦμα καί μυστήριο τῆς Ἀναστάσεώς Του, τό ἐφανέρωσε, τό διεκήρυξε, τό ἐβεβαίωσε ὁ Κύριος καί μέ ἐξωτερικά σημεῖα:

α) Ἔγινε σεισμός κατά τήν Ἀνάστασι. Ὅταν παρέδιδε τό πνεῦμα Του ὁ Κύριος στόν Πατέρα Του ἐπάνω στό Σταυρό «ἡ γῆ ἐσείσθη» (Ματθ. κζ, 51).
Τώρα μέ τήν Ἀνάστασι πάλι σείεται. Ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἐξέρχεται μέ δύναμι, ἐξουσία καί κυριότητα. «Καί ἰδού σεισμός ἐγένετο μέγας» μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος (Ματθ. κη, 2).
Εἶναι ὁ Δεσπότης τῆς γῆς καί κατακτητής τοῦ ἅδου. Ὁ σεισμός διακηρύσσει καί ἐπιβεβαιώνει τήν Ἀνάστασι.
β) Ἄγγελος ἔπειτα ἀπεκύλισε τό λίθο καί ἔδειξε τό κενό μνημεῖο.
«Ἄγγελος γάρ Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προσελθών ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας» (Ματθ. κη, 2)
Ἡ ἀποκύλισι τοῦ λίθου δέν ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ σεισμοῦ. Οὔτε ἔγινε γιά νά ἐξέλθη ὁ Χριστός ἀπό τόν τάφο.
«Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωή ἐκ τάφου ἀνέτειλε».
Ὁ Κύριος ἀνέστη ἐνῶ ἦταν σφραγισμένος ὁ τάφος.
Ὁ Ἄγγελος ἀπεκύλισε τό λίθο γιά νά δοῦν καί πεισθοῦν οἱ στρατιῶται φύλακες τοῦ τάφου, οἱ μυροφόρες, ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀνά τούς αἰῶνες, ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη.
γ) Ὁ Ἄγγελος ἐφανέρωσε καί διεκήρυξε τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως.
Καθισμένος ἐπάνω στόν κενό τάφο ἐφανέρωσε τό θαῦμα: «ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε• ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν» (Μάρκ. ιστ, 6).
Ἀγαπητοί,
Σήμερα Πάσχα, ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου ἐγέρσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἄς πλησιάσουμε ὅλοι μας τόν κενό Πανάγιο καί Ζωηφόρο τάφο τοῦ Χριστοῦ μας.
Ποιός ψευτοθεός, σέ ὅλο τόν κόσμο ἀλήθεια, μπορεῖ νά μᾶς δείξη κενό τόν τάφο του; Ἡ ψυχρή πλάκα σκεπάζει ὅλους, γιατί εἶναι ἄνθρωποι θνητοί.
Μόνο τοῦ Χριστοῦ μας ὁ τάφος εἶναι κενός, ἀφοῦ μόνο ὁ Χριστός εἶναι ἀληθινός Θεός καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.
Πλησιάζοντας σήμερα τόν πανάγιο τάφο Του, ἄς θελήσουμε νά καλλιεργήσουμε καί νά στερεώσουμε μέσα μας ἀδίστακτη τήν πίστι μας στήν Ἀνάστασι καί τόν Ἀναστάντα.
Μήν ἀμφισβητήσουμε καί μήν ἀρνηθοῦμε ποτέ ὅτι ἡ νίκη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας εἶναι καί νίκη δική μας ἀποκτημένη μέ τήν πίστι μας πρός Ἐκεῖνον πού μᾶς εἶπε: «Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’ Ἰω. ε, 4).
Μέλη πλέον τῆς «Νέας Ἱερουσαλήμ», τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τήν ὁποία μᾶς χάρισε δυνάμει τῆς Ἀναστάσεως Του, ἔχοντας τέτοιο Τροπαιοφόρο Ἀρχηγό, μή φοβηθοῦμε τόν πνευματικό ἀγῶνα μας ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἀναστάντος.
Ὅσο ὠμοί στή βία καί στή δύναμι, ὅσο σκληροί στά αἰσθήματα καί τίς διαθέσεις, ὅσο ἀδυσώπητοι καί ἀπειλητικοί στή συκοφαντία καί τό μῖσος καί ἄν εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας, αἱρετικοί, ἀρχαιολάτρες, κοσμικοί, σαρκικοί, ἀρνηταί καί κυρίως ὁ διάβολος, ἄς μή φοβώμαστε.
Ἔχοντας πίστι, φῶς τῆς Ἀναστάσεως στό νοῦ καί στήν καρδιά μας, ζώντας τήν ὑπακοή στόν Ἀναστάντα καί βιώνοντας τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, θά ζοῦμε τήν πληρότητα τῆς χαρᾶς πού φέρει ἡ κοινωνία μέ τόν Χριστό μας καί θά ὁμολογοῦμε:
«Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε•
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν…»(Μάρκ. ιστ, 6).

Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ


Πατήστε σε κάθε μία από τις εικόνες που ακολουθούν για να δείτε το έντυπο της εγκυκλίου, με τη μορφή που θα διανεμηθεί τη νύχτα της Αναστάσεως στις ενορίες
Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Κοίμηση συναδέλφου ιεροψάλτου Χρήστου Ρούσση

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στο Αγρίνιο, σήμερα 21 Μαρτίου 2009 και ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος», το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, αμέσως όταν πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα της κοιμήσεως του Χρήστου Ρούσση, μέλους του Συλλόγου μας.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξήρε το ιεροψαλτικό ήθος του εκλιπόντος και ανέφερε ότι ο μεταστάς ήταν εμπειρικός ψάλτης, αλλά η συνεχής παρουσία του στο αναλόγιο με υποδειγματικό πνεύμα μαθητείας τον κατέστησε ικανότατο ψάλτη. Διακόνησε με ιερό ζήλο την Τέχνη του Ιερού Δαμασκηνού, μέχρι τέλους και με υποδειγματικό τρόπο, παρά τα κινητικά προβλήματα που είχε, αφήνοντας πίσω του παράδειγμα προς μίμηση. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που συναναστραφήκαμε μαζί του και μας μετέφερε την αγάπη και την βαθιά του εμπειρία για την Ψαλτική Τέχνη
Το Συμβούλιο του Συλλόγου, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, εκφράζοντας τη θλίψη του και τον πόνο του για την κοίμηση του Χρήστου Ρούσση, εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα.
2. Το όνομα του εκλιπόντος Ιεροψάλτου να καταχωρηθεί στα Δίπτυχα των κεκοιμημένων συναδέλφων του Συλλόγου, για να μνημονεύεται στην ετήσια Θεία Λειτουργία του Συλλόγου.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στον διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου μας.
4. Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ευχόμαστε, τέλος, ο Αναστάς Κύριός μας να αξιώσει τον αείμνηστο Χρήστο Ρούσση της Ουρανίου Του Βασιλείας και να παρηγορεί τους οικείους του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η "Ψαλτωδία" σας εύχεται καλό μήνα και ενημερώνει τα μέλη της ότι έχουν ξεκινήσει οι πρόβες της χορωδίας του Συλλόγου μας με χοράρχη τον πρόεδρο κ. Χρήστο Μουσελίμη. Επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου που μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Οι πρόβες γίνονται σε μόνιμη βάση κάθε Δευτέρα, ώρα 9.15 το βράδυ στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Μακρή 32 (δίπλα από την αίθουσα του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Αγρινίου). Για τη συμμετοχή σας μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο κ. Χρήστο Μουσελίμη, πρίν ή μετά από την κάθε πρόβα.