Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

εκδημία Ανδρέα ΠαπασάββαΨΗΦΙΣΜΑ


Στό Ἀγρίνιο, σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2015 ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 21:00 συνῆλθε σέ συνεδρίαση στό γραφεῖο του τό διοικητικό συμβούλιο τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν νομοῦ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας «Ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος», πληροφορηθέν τό θλιβερό ἄγγελμα τῆς κοιμήσεως πρό μηνός περίπου τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ συναδέλφου ἱεροψάλτου καί δασκάλου Ἀνδρέα Παπασάββα.
Ὁ πρόεδρος καί ὅλα τά μέλη τοῦ διοικητικού συμβουλίου ὡμίλησαν μέ θερμά λόγια γιά τήν προσφορά τοῦ ἐκλιπόντος στά ψαλτικά δρώμενα τῆς περιοχῆς μας. Ἦταν ἕνας ἐκλεκτός φίλος, συμπεριφερόμενος πάντα μέ ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἱεροψάλτες, ἐνδιαφερόταν πολύ γιά τή σωστή ἐκμάθηση τῆς ἱερᾶς τέχνης τοῦ θείου Δαμασκηνοῦ. Συμμετεῖχε ἀνελλιπῶς στίς χορωδίες, συνελεύσεις καί ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ συλλόγου μας (καί ὄχι μόνον), ἐνῶ ποτέ δεν ξέχασε καί τό χωριό του (Ἀνάληψη Θέρμου), ὅπου ἔψαλλε μέ ζωντάνια μόνος του ἤ καί μέ ἄλλους συναδέλφους ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή.
Τό διοικητικό συμβούλιο τοῦ συλλόγου μας ἐν τέλει ἀποφάσισε τά κάτωθι:
§  Νά ἐκπροσωπηθεῖ τό δ.σ. στό ἱερό μνημόσυνο μεθαύριο Κυριακή 13-12-2015 ἀπό τόν ταμία τοῦ συλλόγου κ. Χρῆστο Τόλια (καί ἄλλους ἱεροψάλτες πού θά μπορέσουν νά συμπροσευχηθοῦν).
§  Νά κατατεθεῖ συμβολικό ποσό εἰς μνήμην του στά συσσίτια τῆς Εὐαγγελίστριας.
§  Τό ὄνομα τοῦ εκλιπόντος νά καταχωρηθεῖ στά δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων συναδέλφων γιά νά μνημονεύεται στήν ἐτήσια Θεῖα Λειτουργία τοῦ Συλλόγου.
§  Νά δημοσιευθεῖ τό παρόν ψήφισμα στόν τοπικό τύπο καί στόν διαδικτυακό τόπο τοῦ Συλλόγου μας.
§  Ἀντίγραφο τοῦ παρόντος ψηφίσματος νά ἐπιδοθεῖ στήν οἰκογένεια τοῦ ἐκλιπόντος.
Εὐχόμαστε, τέλος, ὁ Ἀναστάς Κύριός μας νά ἀξιώσει τόν ἀείμνηστο συνάδελφο μας Ἀνδρέα Παπασάββα νά ἀπολαύσει τόν Παράδεισο. Πλέον ἀς μελωδεῖ μετά τῶν ἀγγέλων, ὥστε νά δοξολογεῖται ὁ Πανάγαθος Κύριος. Στούς οἰκείους του εὐχόμαστε ὁλόψυχα νά ἔχουν ἐλπίδα αναστάσεως!
Γιά τό λόγο αὐτό συντάχθηκε τό παρόν ψήφισμα καί ὑπογράφεται.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: