Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Πάτερ αγαθέ....

Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Μαϊστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: