Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ἱερομόναχος Χρυσόστομος

Στήν ἐκδήλωση τῆς Δευτέρας 11ης Μαΐου στό Ἀγρίνιο παρευρέθη καί ὡμίλησε δι' ὀλίγων στό τέλος ὁ ὑποτακτικός τοῦ γέροντος Μωυσέως, ἱερομόναχος Χρυσόστομος. Φιλόμουσος κληρικός μᾶς ὑπέδειξε ὅτι ὀ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος εἶναι δεινός γνώστης τῆς ψαλτικῆς τέχνης καί μᾶς παρέπεμψε στό διαδίκτυο, ὅπου ὑπάρχουν ἀκούσματά του ἀπό τό περιβόλι τῆς Παναγίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: