Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Τίς λαλήσει...

Ο εκλεκτός συνάδελφος Ιωάννης Πανιπέρης, ιεροψάλτης στην Παλαιομάνινα, είχε την ευγενή καλωσύνη να δακτυλογραφήσει στον η/υ το δοξαστικό των αίνων της Κυριακής του Τυφλού "Τίς λαλήσει τας δυναστείας σου...". Το μέλος ανήκει στον Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, σπουδαίο μουσικοδιδάσκαλο της Κωνσταντινουπόλεως τον περασμένο αιώνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: