Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

δοξαστικό Αγίας Αικατερίνης, ήχος δεύτερος

Δοξαστικὸν, Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἦχος β', μέλος Βαβύλα 

Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη, βῆμα ἄθεον καταλαβοῦσα, ἔστης τροπαιοφόρος Αἰκατερῖνα σεμνή, ἀνθηφοροῦσα τοῦ Θεοῦ τὴν λαμπρότητα, καὶ τὸ θεῖον σθένος ἐνδεδυμένη, δόγμα τυράννου κατεμυκτήρισας, καὶ ῥητόρων ἔπαυσας, τὰς φληνάφους ῥήσεις Πολύαθλε. 


μετάφραση: 
Έχοντας ασκηθεί σε βίο άυλο/απαλλαγμένο από υλικές-βιοτικές μέριμνες, καταπάτησες άθεο βήμα/βωμό (τους άθεους βωμούς) και στάθηκες νικήτρια Αικατερίνη σεμνή, φορώντας ως άνθος τη θεϊκή λαμπρότητα και ως ένδυμα τη θεϊκή δύναμη κατεντρόπιασες τυραννική απόφαση και σταμάτησες τα φλύαρα και ανόητα λόγια των ρητόρων Πολυαθλε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: